autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

  • projektování pozemních staveb
  • rodinné domy - novostavby i rekonstrukce
  • zastřešení panelových domů
  • průmyslové stavby - výrobní i skladové areály
  • zajištění stavebního povolení na projektované stavby vč. vyjádření dotčených orgánů
  • technický dozor investora - zastupování investora při výstavbě, kontrola kvality a množství práce, zajištění dokladů ke kolaudaci stavby

Ing. Oldřich Krystýnek

náměstí Republiky 955

686 01 Uherské Hradiště

tel. 775 383 210

mail: krystynek@email.cz

Web created by MACHIN.CZ, powered by Machin - CMS®